NASZA MISJANaszą Misją jest pomoc w miejscu i czasie, w którym jest ona niezbędna. Dokładamy wszelkich starań, by Klient, bez względu na sytuację, w jakiej się znalazł miał świadomość, że w każdej chwili może liczyć na nasze wsparcie. Kładziemy szczególny nacisk na relację z Klientem, którą budujemy na szacunku, wyrozumiałości i indywidualnym podejściu. Staramy się, by każdy z naszych Klientów, bez względu na powagę czy zawiłość sprawy, z jaką się zmaga, w przyjaznej atmosferze mógł otrzymać niezbędną mu pomoc.

 

W naszej praktyce zawodowej stosujemy zasadę jasnego przekazu. Nasi obecni i przyszli Klienci zawsze mogą liczyć na pełną i profesjonalną analizę przedstawionego zagadnienia, wskazanie i ocenę ryzyka oraz propozycje działań mogących doprowadzić do osiągnięcia założonych celów. Najistotniejszym jest dla nas świadomość Klienta, albowiem tylko dobrze poinformowany może podejmować właściwe dla siebie decyzje. Analogicznie istotną jest znajomość ryzyka, gdyż tylko wówczas Klient będzie w stanie cieszyć się z wygranej wraz z nami jak również ocenić, czym w danej sprawie jest zwycięstwo.

 

Poniekąd wbrew panującym w branży usług prawniczych trendom oraz ogólnie przyjętym wyznacznikom doby kapitalizmu w naszej praktyce stosujemy już poniekąd zapomniane wartości, zgodnie z którymi naszą główną walutą jest zadowolenie Klienta, zaś osiągane wyniki finansowe są drugorzędne. Kierując się zasadami odpowiedzialności społecznej wszelkie honoraria ustalamy indywidualnie dostosowując je w pierwszej kolejności do możliwości Klienta niejednokrotnie prowadząc sprawy pro bono.

 

Siedziba Kancelarii znajduje się w ścisłym centrum miasta w zasięgu sądów i urzędów zlokalizowanych w Gliwicach posiadając jednocześnie idealne połączenie z pozostałymi miastami aglomeracji śląskiej. Co jednak nie ogranicza naszej zawodowej działalności do granic terytorialnych Województwa Śląskiego, z uwagi na rozwiniętą sieć kooperantów z powodzeniem realizujemy zlecenia obejmujące terytorium całego kraju, a niejednokrotnie wykraczające poza jego granice.