ROYAL COUNSELS Kancelaria Prawno – Consultingowa jest niezależnym podmiotem działającym na rynku usług prawniczych oraz consultingowych, a także w pewnych zakresach rynku nieruchomości i usług finansowych.

 

Kancelaria powstała w sierpniu 2015 r. jako konsekwencja doświadczeń zdobytych w toku 8 lat pracy zawodowej właściciela, efekt wieloletnich refleksji oraz odpowiedź na wciąż zmieniające się potrzeby Klientów niezaspokajane w pełnym zakresie przez Klasyczne Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych.

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom naszych Klientów nie ograniczamy się wyłącznie do problemów natury prawnej i ich rozwiązywania dopiero kiedy wystąpią. Naszym Klientom biznesowym zapewniamy obsługę większości aspektów związanych z ich bieżącą działalnością co pozwala nam przewidywać potencjalne ryzyka i zabezpieczać naszych Klientów przed ich ziszczeniem. Naszym Klientom indywidualnym zapewniamy zaś kompleksową obsługę zleconej sprawy dbając o zadowolenie do czasu jej całkowitego zakończenia.

 

W naszej praktyce kładziemy nacisk na zadowolenie Klienta bez względu na to czy jest osobą fizyczną czy podmiotem gospodarczym, a wszystkie powierzone nam sprawy traktujemy na równi. Podstawową wartością cechującą nasze działania jest lojalność względem Klienta i to Jego interes jest dla nas priorytetem, dlatego też z dumą możemy przyznać, iż w żadnym czasie nie zrezygnowaliśmy z żadnego z naszych Klientów, nawet, jeśli których z nich mógł się wydawać niedochodowym.

 

Zwracamy szczególną uwagę na przejrzystość działań i procedur oraz pełną merytoryczną analizę każdego powierzanego nam zagadnienia. Uważamy, że tylko pełna świadomość ryzyka może prowadzić do podejmowania właściwych decyzji, dlatego kładziemy szczególny nacisk na informację Klienta, Tak, by nim jeszcze podejmie decyzję o zleceniu sprawy wiedział, z czym może się ona wiązać, a także jak wyglądają jego szanse w danym sporze.

 

Mamy świadomość, że powyższa polityka może czasem prowadzić do rezygnacji Klienta z prowadzenia danej sprawy, ważniejszym jest dla nas jednak dobrze i szeroko pojęty interes Klienta, nawet kosztem naszego przychodu. Tylko w ten sposób mamy pewność, iż Klient może czuć się z nami bezpiecznie a zaufanie którym nas obdarza jest dla nas najwyższym dobrem.

 

Pozostajemy w przekonaniu, iż działalność prawnicza jest szczególnym rodzajem działalności usługowej, u podstaw której leżeć powinna przede wszystkim chęć niesienia pomocy, co też w naszej praktyce zawodowej staramy się czynić.