KANCELARIA W LICZBACH
LAT doświadczenia zawodowego w branży prawniczej

ZAKOŃCZONYCH pozytywnym wynikiem spraw

WYGRANYCH spraw z Bankami i Funduszami Sekurytyzacyjnymi


MLN ZŁ wartości udzielonych i obsłużonych zleceń

MLN ZŁ wartości najwyższego pojedynczego zlecenia

MLN ZŁ anulowanych długów


BRANŻ podmiotów w portfolio Klientów biznesowych

%

SPRAW zakańczonych na drugim terminie rozprawy

%

ZADOWOLONYCH Klientów


SPRAW rocznie realizowanych pro bono

PROJEKTÓW charytatywnych wspieranych w trybie ciągłym

%

DOCHODU rocznie przekazywane na cele społecznie użyteczne