ANGAŻUJEMY SIĘ W PROKETY SPOŁECZNE, SPOŁECZNIE UŻYTECZNE ORAZ PROEKOLOGICZNE,

A PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY JEDYNIE NIELICZNE Z NICH.